BAŞVURU


Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularda aranan koşullar;

- Sosyal güvenlik kuruluşlarına (SSK, Bağ-Kur, Emekli Sandığı / Sosyal Güvenlik Kurumuna) tabi olmayan olmamak ve bu kuruluşlardan aylık ve gelir almamak,

- Tabi olunan sosyal güvenlik kuruluşu tarafından, tedavi giderlerinin veya fonksiyon kazandırıcı ortopedik, diğer yardımcı araç-gereç bedellerinin tamamını ya da bir kısmını karşılamamak ve karşılanmayan kısmı için kişinin ödeme gücü bulunmamak (*) 

- Temel ihtiyaçlarını karşılayabilecek düzeyde düzenli ve sürekli bir gelire sahip olmamaktır.

(*) Sosyal güvenlik kuruluşlarına tabi olan veya bu kuruluşlardan aylık ve gelir alan özürlülerin tedavi giderleri ile fonksiyon kazandırıcı ortopedik ve diğer yardımcı araç-gereç ihtiyaçlarına yönelik başvuruların kapsamı

       Başvuru, kişinin ikamet ettiği yerdeki Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına (Valilik/Kaymakamlık) yapılır. 

      Sadece zorunlu hallerde (tedavi vb) ikametleri dışında başka il/ilçede geçici olarak bulunanlar, zorunluluk nedenini (sevk belgesi vb.) gösteren belgeyi ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına ibraz etmek kaydıyla;

     Merkez ilçe nüfusu bulunmayan Büyükşehir niteliğindeki illerde (İstanbul, Ankara, İzmir, Konya, Adana, G.Antep, Kayseri, Bursa) bulunanlar, İl Merkez Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına, bu iller dışındaki il merkezi ve bağlı ilçelerde bulunanlar, bulundukları yerin İl Merkez/İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvuruda bulunabilirler.

     Başvuru reşit olanlar tarafından bizzat, (evli ise eşlerden biri tarafından kendisinin ve eşinin nüfus cüzdanını vakfa ibraz etmesi kaydıyla); bizzat başvuruda bulunamayacak özrü ve mazereti olanlar (özürlü, yaşlı, yatalak vb.) adına ise kan ve sıhri hısımı, vasi ve kayyumu, komşusu, öğretmen, mahalle muhtarı gibi kişiler tarafından yapılır.

 

YARDIM TÜRLERİNE GÖRE BAŞVURULARDA GEREKLİ BELGELER


        Başvurularda, yardım programlarına göre aşağıdaki belgelerin dışında herhangi bir belge (tapu kaydı, araç kaydı, banka bilgisi, vergi kaydı vb) istenmez. 

       Ancak sadece gerekli hallerde (vakıf mütevelli heyetinde yardım başvurusunun değerlendirilmesinde bir kanaatin oluşamaması, başvuru sahibi hakkında herhangi bir ihbarın bulunması, inceleme esnasında sosyal yardım ve inceleme görevlisinin çevreden bilgi edinmesi gibi) aşağıdaki belgeler dışında vakıf mütevelli heyetince gerekli görülen belgeler istenir.

AİLE YARDIMLARI

Gıda Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Yakacak Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Barınma Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Barınma İhtiyaç raporu (EK-7/Vakıfça İl Sağlık Md./Sağlık Gr.Bşk.’yazılacak)
* Varsa Hasar Tespit Raporu

Sosyal Destek (Bir defaya mahsus nakit /periyodik nakit)

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi 
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)

Diğer Aile Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

EĞİTİM YARDIMLARI

Öğrenci İhtiyaç Yardımları (Kırtasiye, okul kıyafeti, ayakkabı, bot, kaban)

         Öğrenci İhtiyaç Yardımı uygulamasının okullar aracılığı ile toplu olarak yürütülmesi durumunda; bu yardım programından faydalanacakların tespiti okullarda oluşturulacak “Yardım Tespit Heyeti” tarafından belirleneceğinden, kişiden herhangi bir belge istenmez. 

       Öğrenci İhtiyaç Yardımı için münferit olarak yapılan başvurularda;

*SYDV Başvuru Kayıt Formu /Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
*Öğrenci Belgesi

Öğrenci Barınma Yardımı (Yurt-Pansiyon vb)

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (Anne ve Babanın)
*Öğrenci Belgesi
*Aylık yurt veya pansiyon giderini gösterir belge

 Şartlı eğitim Yardımı (ŞNT)

*SYDV Şartlı Eğitim Yardımı Başvuru Formu

 Diğer Eğitim Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

SAĞLIK YARDIMLARI

Tedavi Destekleri

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Yardımın niteliğine göre, 31.01.2005/1 sayılı Sağlık Destek Yardımları Programı Uygulama Esaslarında belirtilen diğer belgeler

 Şartlı Sağlık Yardımları (ŞNT)

*SYDV Şartlı Sağlık Yardımı Başvuru Formu

 Diğer Sağlık Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

ÖZÜRLÜ YARDIMLARI

Özürlü İhtiyaç Yardımı

Özürlü Araç (Tekerlekli sandalye, motorlu araç vb);

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi 
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Özürlü araç kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu
*Araç bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair
belge ( sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

-El-Ayak Protezi-Yürüme Cihazı-Ortopedik Bot vb;

*SYDV Başvuru Kayıt Formu/ Başvuru Dilekçesi 
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Protez kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
*Protez bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

İşitme Cihazı 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*İşitme cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
*Odyo testi
*İşitme cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

Konuşma Cihazı 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Konuşma cihazı kullanımı gerektiğine dair Sağlık Kurulu Raporu 
*Konuşma cihazı bedelinin tabi olduğu Sosyal Güvenlik Kurumunca karşılanmadığına dair belge (sosyal güvenlik kurumuna tabi olanların başvuruları için)

Özürlü Özel Eğitim Yardımı

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanın önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Özel eğitim gerektiğine dair sağlık kurulu raporu

Diğer Özürlü Yardımları

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

ÖZEL AMAÇLI YARDIMLAR

Afet Destekleri (Deprem-Yangın-Sel-vb) 

*SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
*Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve eşinin)
*Hasar Tespit raporu/ Yangın Raporu vb

Aşevi Faaliyetleri

Vakıfların belirlemiş olduğu esaslar doğrultusunda yürütülecektir. Aşevlerinden faydalanan ailelerin kimlik bilgileri ile adres varsa iletişim bilgileri kayıt altına alınacaktır.

Diğer Özel Amaçlı Yardımlar

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Yardımın niteliğine göre vakıfça istenebilecek belgeler

PROJE DESTEKLERİ

 Yerel Girişimler Programı; 

* Yerel Girişimler Başvuru Formu ve diğer belgeler

Yerel Girişimler dışındaki projeler için;

* SYDV Başvuru Kayıt Formu / Başvuru Dilekçesi
* Nüfus Cüzdanının önlü-arkalı fotokopisi (kendisinin ve evli ise eşinin)
* Projenin niteliğine göre SYDGM Proje Değerlendirme ve İzleme Dairesi Başkanlığınca veya vakıfça istenebilecek belgeler